ZoVIP: TRẢ THƯỞNG SỰ KIỆN BÓNG ĐÁ 22, 23 .

Quảng cáo
Người chơi đánh giá
[Lượt: 0 Điểm: 0]

❌ Sự kiện 22 :
– Code 100k
https://www.facebook.com/kiepdoden01222?fref=ufi&rc=p
– Code 50k
https://www.facebook.com/SAN2003A?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026256949556&fref=ufi&rc=p
– Code 10k
https://www.facebook.com/KjwySh0p?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/kunkoy.lee?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009093821119&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023231520116&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025423387354&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sv.mai.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/huutrong.nguyen.3781995?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011174529220&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011582230020&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/rubbyclick?fref=ufi&rc=p
❌ Sự kiện 23 :
– Code 100k :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013945697582&fref=ufi&rc=p
– Code 50k :
https://www.facebook.com/Hai.Giang.1523?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/duythanthai274?fref=ufi&rc=p
– Code 10k :
https://www.facebook.com/MongDoi.ThuLoi1305?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014971598004&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/quan.9066?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nkon.nkoc?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/suppertuan.nguuen?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/binbmt2k?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009066495814&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lai.lethi.564?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100026136276481&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011178758819&fref=ufi&rc=p

Nguồn: ZoVIP Club Fanpage

Quảng cáo
Quảng cáo tải game đánh bài đổi thưởng May Club uy tín nhiều người chơi nhất 2020

Gửi bình luận