ZoVIP: Hiện tại, chuỗi sự kiện Alpha Test đã được Ad trả thưởng những người chơi may mắn.

Quảng cáo
Người chơi đánh giá
[Lượt: 0 Điểm: 0]

Sau đây là danh sách:
Code 100k:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014068800084&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/xuanbui.quan.566790?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010228500442&fref=ufi&rc=p

Quảng cáo tải game đánh bài đổi thưởng May Club uy tín nhiều người chơi nhất 2020

Code 50k
https://www.facebook.com/hieutipclub?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/thetungdttn?fref=ufi&rc=p

Code còn lại:
https://www.facebook.com/bahuy.1999?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024118249029&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/2lon33?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008223965032&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/CuaKyCuc98?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100018328742779&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/con.thax?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nhoi.long.9421?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/bui.tien.dat.97?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Tuantun1235?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/TUanAnh9009?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/quoc.dinhvan.33?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012656384823&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025470317039&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/su.hoxuan.58?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/tam.beo543?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/phuong1578?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/haivan.nguyen.37454?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008030055121&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/canh.le.9085?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hieutipclub?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/tien.chauminh.39?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/kuivan.bap?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ninh.pham.9028?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yahada11?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/caovanthan?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/gjaky0688?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/botenchinh?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/duongteotute?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/smile.ahihi.y.tom.xd?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022125862978&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Chuathattinhlannao?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/rotkute123?fref=ufi&rc=p

Những ai không có giải dù tham gia là chưa đạt yêu cầu mà chúng tôi đưa ra.

Chúc các bạn chơi ZoVip Club vui vẻ 😀

ZoVIP: Hiện tại, chuỗi sự kiện Alpha Test đã được Ad trả thưởng những người chơi may mắn.

Nguồn: ZoVIP Club Fanpage

Quảng cáo

Gửi bình luận