Các Khái Niệm Cơ Bản Game Tiến Lên Miền Nam

Quảng cáo
Các Khái Niệm Cơ Bản Game Tiến Lên Miền Nam  

Tiến lên miền nam (TLMN) là gì?

TLMN là cách chơi bài xuất phát từ miền nam (Việt Nam). Sử dụng bộ bài tây, chơi theo kiểu giải phóng bài (ai hết bài trước thì thắng).

Bộ bài

Bộ bài tây được sử dụng gồm 52 quân , mỗi quân bài là kết hợp của số và chất. Số bao gồm: A,2, 3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K (13 số), chất bao gồm: ♥gọi là cơ,♦ gọi là rô, ♠ gọi là bích, ♣ gọi là tép (4 chất)

Quảng cáo tải game đánh bài đổi thưởng may club uy tín nhiều người chơi nhất 2020

VD: 3♥ đọc là ba cơ; 7♣ đọc là bảy tép

Các cách gọi tên khác nhau giữa các vùng miền:

● J, Q, K, A, 2: ( miền Bắc) Gi, Quy, Ka, Át, Hai. ( miền Nam) Bồi, Đầm, Già, Xì, Heo.

● ♥, ♦ , ♣, ♠: ( miền Bắc) Cơ, rô, bích, tép hoặc nhép. ( miền Nam) Cơ, rô, chuồn, pích​

○ Ngoài ra, cơ có lúc gọi là Tim, rô gọi là Vuông.

Các cách kết hợp bài thành nhóm bài

a. Kết hợp thành 1 nhóm bài: Là một bộ các lá bài kết hợp được với nhau khi đánh

– Rác: Là 1 lá bài riêng lẻ.
– Đôi: Là 2 quân bài cùng số. Ví dụ: 7♣7♦ (đôi 7)
– Ba/Xám: Là 3 quân bài cùng số. Ví dụ: 5♥5♦5♣ ( đọc ba thằng 5)
– Sảnh/Bộ dây: Là bộ quân bài có số liên tiếp nhau và ít nhất từ 3 quân bài trở lên.Chú ý: Heo (2 ) không được nằm trong Sảnh (Không có sảnh KA2, A23, 234)– Tứ quý: Là 4 quân bài cùng số.
– Đôi thông: Là 3 hoặc 4 đôi có số liên tiếp nhau.​

b. Các kết hợp đặc biệt: Là kết hợp được dùng trong tới Trắng

– 6 Đôi: Là 6 đôi không cần liên tiếp
– Sảnh rồng: Là sảnh có số từ 3 đến A​

Độ mạnh yếu

a. Độ mạnh của các lá bài riêng lẻ:
Giá trị (độ mạnh) của các quân bài phụ thuộc trước tiên vào số, nếu 2 quân bài cùng số thì sẽ so sánh theo chất. Xếp hạng “độ mạnh” theo số và chất như sau:

● Số: 2 > A > K > Q > J > 10> 9> 8> 7> 6> 5> 4> 3
● Chất: ♥ > ♦ > ♣ > ♠.​

Vì vậy:

● 2♥ là lá bài lớn nhất trong trò chơi
● 3♠ là lá bài nhỏ nhất trong trò chơi
● 10♠ lớn hơn 9♥

b. Độ mạnh của các nhóm bài kết hợp (không phải Rác), và Heo (“Rác” đặc biệt)

– Khi cùng loại kết hợp (VD cùng là đôi, cùng là bộ ba, cùng là sảnh có thêm điều kiện cùng số lá): Ta so sánh 2 quân mạnh nhất trong mỗi bộ, bộ nào có quân cao nhất mạnh hơn sẽ bắt được bộ kia. Độ mạnh của quân cao nhất được tính như trong phần về độ mạnh của các lá bài. VD 4♠5♠6♥ > 4♥5♥6♠

– Khi không cùng loại kết hợp:​

○ 4 Đôi thông > Tứ quý > Ba đôi thông > Heo. Ngoại lệ: 4 đôi thông không chặt được Tứ quý Heo.
○ 4 Đôi thông >Tứ quý > Đôi Heo. Ba đôi thông không bắt được Đôi Heo.
○ Notes​
■ Dấu “>” ở trên tức là “có thể bắt được”, và có tính chất bắc cầu.
■ Đôi Heo bắt được Đôi thường (VD đôi A) nhưng 4 đôi thông hoặc tứ quý (mặc dù bắt được Đôi Heo) lại không bắt được Đôi thường. Tương tự, Ba đôi thông hay các bộ khác cũng không bắt được 1 quân thường (Tính bắc cầu chỉ áp dụng với Heo, Hàng)
■ Bài có 5 đôi thông hoặc có 6 đôi (không cần thông) thì được quyền về nhất luôn (Tới trắng). Tuy nhiên kết hợp này lại chỉ được dùng để tới trắng, không được dùng cho đánh 1 lần.
■ Tuy nhiên game Sân Đình yêu cầu người chơi phải bấm nút Tới Trắng vì có thể người chơi không tính được hoặc họ muốn bắt cóng cả làng để ăn nhiều hơn.

Chia bài

Một bộ bài 52 lá được chia đều làm 4 mô, mỗi mô có 13 lá. mỗi người chơi sẽ lấy một mô tương ứng. Nếu chơi 2 hoặc 3 người, các mô còn dư để riêng ra úp xuống không ai được xem và không dùng đến.

Cách chia: Thông thường, bài được chia theo ngược chiều kim đồng hồ, người chia bài nhận lá bài đầu tiên.

Người đánh trước

– Tại các ván khởi đầu: Ai có lá bài nhỏ nhất của cả làng thì được đánh trước và bài đánh ra phải có lá này. Trong bài 3♠ là lá nhỏ nhất, nếu không ai có 3♠ thì xét những lá khác.

(Ván khởi đầu: Là ván bắt đầu cuộc chơi, hoặc là ván bắt đầu lại khi có người Tới trắng, hoặc là ván mà người thắng ván trước đã bỏ cuộc).

– Ván không khởi đầu: Người thắng ván trước được đi trước.

Quảng cáo

Gửi bình luận